nhận xs cặp xíu chủ miền nam víp

nhận xs cặp xíu chủ miền nam víp – xs cặp xíu chủ miền nam

cặp xíu chủ miền nam vípđề miền nam víp . Đánh xỉu chủ miền nam – cặp xỉu chủ

Cặp Xỉu Chủ Miền Nam

>>> Với thẻ nạp Bạn sẽ nhận được 1 cầu Cặp Xỉu Chủ Miền Namđẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ lưỡng.

Bạn là người đang muốn tìm CẦU SIÊU CHUẨN đẹp nhất để chơi xổ số trong ngày hôm nay mà chưa biết nên chơi số nào để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn SỐ đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay CẦU đẹp nhất trong ngày.

✔ Lưu ý: các bạn nạp thẻ đủ tiền của dịch vụ sẽ nhận được số cầu víp, Vì cầu VIP nên bạn cần chuẩn bị vốn theo ít nhất 3 ngày, có thể cầu gãy 1 đến 2 ngày là bình thường.

✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 40 cái 100k )

✔ Các bạn sẽ nhận được số hôm nay khi mua dịch vụ.

✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

✔ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo kết quả xổ số truyền thống mất phí tỷ lệ chuẩn xác cao nhất.

(^~^) “CHÚC CÁC BẠN THẮNG LỚN MỖI NGÀY” (^~^)

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Liên hệ CSKH nạp thẻ và không nhận được số: khung chát

PHONG ĐỘ Là Nhất Thời ĐẲNG CẤP Mới Là Mãi Mãi. xs cặp xíu chủ miền nam

THÀNH CÔNG không dành cho những người luôn sợ hãi… !!!

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

NHANH TAY TRUY CẬP NHẬN NGAY SỐ VÍP …

Bán Số Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp : 800.000 VNĐ

Danh sách thẻ đã nạp : 16-05-2022


Bạn đã nạp 0đ, Bạn vui lòng nạp thêm 800.000đ để hệ thống hiển thị cầu ngày: 16-05-2022
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
17-05-22
Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc Liêu
16-05-22 Đồng Tháp: 054,411,
Hồ Chí Minh: 527,447,
Cà Mau: 554,983,
Trúng 054 Đồng Tháp,
Trúng 447 Hồ Chí Minh,
Trúng 554 Cà Mau,
936
15-05-22 Kiên Giang: 080,308,
Tiền Giang: 326,405,
Đà Lạt: 540,415,
Trúng 080 Kiên Giang,
Trúng 326 Tiền Giang,
916
14-05-22 Hồ Chí Minh: 061,361,
Long An: 904,777,
Bình Phước: 022,353,
Hậu Giang: 549,248,
Trúng 361 Hồ Chí Minh,
Trúng 904 Long An,
Trúng 353 Bình Phước,
Trúng 549 Hậu Giang,
938
13-05-22 Vĩnh Long: 767,830,
Bình Dương: 426,486,
Trà Vinh: 861,120,
Trúng 767 Vĩnh Long,
Trúng 426 Bình Dương,
Trúng 861 Trà Vinh,
909
12-05-22 An Giang: 875,451,
Tây Ninh: 271,063,
Bình Thuận: 183,819,
Trúng 451 An Giang,
Trúng 063 Tây Ninh,
955
11-05-22 Cần Thơ: 580,658,
Sóc Trăng: 421,171,
Đồng Nai: 200,229,
Trúng 658 Cần Thơ,
Trúng 171 Sóc Trăng,
933
10-05-22 Vũng Tàu: 124,647,
Bến Tre: 218,080,
Bạc Liêu: 394,306,
Trúng 647 Vũng Tàu,
Trúng 080 Bến Tre,
Trúng 306 Bạc Liêu,
857
09-05-22 Đồng Tháp: 515,852,
Hồ Chí Minh: 289,521,
Cà Mau: 801,737,
Trúng 852 Đồng Tháp,
Trúng 289 Hồ Chí Minh,
Trúng 737 Cà Mau,
893
08-05-22 Kiên Giang: 727,379,
Tiền Giang: 371,593,
Đà Lạt: 216,464,
Trúng 379 Kiên Giang,
Trúng 371 Tiền Giang,
Trúng 464 Đà Lạt,
844
07-05-22 Hồ Chí Minh: 855,344,
Long An: 742,043,
Bình Phước: 477,262,
Hậu Giang: 646,044,
Trúng 344 Hồ Chí Minh,
Trúng 742 Long An,
Trúng 262 Bình Phước,
Trúng 646 Hậu Giang,
882
06-05-22 Vĩnh Long: 904,232,
Bình Dương: 508,499,
Trà Vinh: 645,816,
Trúng 232 Vĩnh Long,
Trúng 499 Bình Dương,
958
05-05-22 An Giang: 032,164,
Tây Ninh: 820,241,
Bình Thuận: 927,515,
Trúng 164 An Giang,
Trúng 820 Tây Ninh,
930
04-05-22 Cần Thơ: 219,654,
Sóc Trăng: 582,151,
Đồng Nai: 534,620,
Trúng 654 Cần Thơ,
Trúng 151 Sóc Trăng,
931
03-05-22 Vũng Tàu: 597,720,
Bến Tre: 132,271,
Bạc Liêu: 593,086,
Trúng 597 Vũng Tàu,
Trúng 132 Bến Tre,
Trúng 593 Bạc Liêu,
876
02-05-22 Đồng Tháp: 071,098,
Hồ Chí Minh: 777,875,
Cà Mau: 393,886,
Trúng 098 Đồng Tháp,
Trúng 875 Hồ Chí Minh,
Trúng 393 Cà Mau,
846
01-05-22 Kiên Giang: 361,024,
Tiền Giang: 025,452,
Đà Lạt: 531,961,
Trúng 024 Kiên Giang,
Trúng 025 Tiền Giang,
808
30-04-22 Hồ Chí Minh: 753,317,
Long An: 244,082,
Bình Phước: 785,358,
Hậu Giang: 210,246,
Trúng 317 Hồ Chí Minh,
Trúng 244 Long An,
Trúng 358 Bình Phước,
847
29-04-22 Vĩnh Long: 077,625,
Bình Dương: 491,283,
Trà Vinh: 971,095,
Trúng 625 Vĩnh Long,
Trúng 491 Bình Dương,
893
28-04-22 An Giang: 084,901,
Tây Ninh: 186,872,
Bình Thuận: 241,796,
Trúng 901 An Giang,
Trúng 186 Tây Ninh,
Trúng 241 Bình Thuận,
864
27-04-22 Cần Thơ: 362,841,
Sóc Trăng: 591,380,
Đồng Nai: 938,338,
Trúng 362 Cần Thơ,
Trúng 591 Sóc Trăng,
884
26-04-22 Vũng Tàu: 918,318,
Bến Tre: 442,164,
Bạc Liêu: 356,166,
Trúng 918 Vũng Tàu,
Trúng 164 Bến Tre,
908
25-04-22 Đồng Tháp: 405,096,
Hồ Chí Minh: 478,785,
Cà Mau: 531,996,
Trúng 096 Đồng Tháp,
Trúng 785 Hồ Chí Minh,
Trúng 996 Cà Mau,
860
24-04-22 Kiên Giang: 899,468,
Tiền Giang: 315,834,
Đà Lạt: 296,922,
Trúng 468 Kiên Giang,
Trúng 834 Tiền Giang,
915
23-04-22 Hồ Chí Minh: 267,438,
Long An: 945,806,
Bình Phước: 149,307,
Hậu Giang: 213,785,
Trúng 438 Hồ Chí Minh,
Trúng 806 Long An,
Trúng 149 Bình Phước,
865
22-04-22 Vĩnh Long: 877,227,
Bình Dương: 713,651,
Trà Vinh: 690,436,
Trúng 227 Vĩnh Long,
Trúng 651 Bình Dương,
859
21-04-22 An Giang: 927,307,
Tây Ninh: 617,642,
Bình Thuận: 450,485,
Trúng 307 An Giang,
Trúng 642 Tây Ninh,
Trúng 485 Bình Thuận,
936
20-04-22 Cần Thơ: 381,330,
Sóc Trăng: 467,003,
Đồng Nai: 415,304,
Trúng 330 Cần Thơ,
Trúng 003 Sóc Trăng,
883
19-04-22 Vũng Tàu: 749,701,
Bến Tre: 623,992,
Bạc Liêu: 223,184,
Trúng 701 Vũng Tàu,
Trúng 992 Bến Tre,
922
18-04-22 Đồng Tháp: 683,616,
Hồ Chí Minh: 146,252,
Cà Mau: 319,971,
Trúng 616 Đồng Tháp,
Trúng 252 Hồ Chí Minh,
Trúng 319 Cà Mau,
916

nhận xs sớ đầu đuôi giải đặc biệt miền nam víp